การขายฝาก  คือ อะไร  เป็นรูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก ตัวอย่างการขายฝากที่ดิน   ...
 ในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งมันอาจทำให้คุณรู้สึก เหมือนขาดอะไรบางอย่างไป ซึ่งแน่นอนว่า เราไม่สามารถก้าวทันโลก ทุกข่าวสาร เทรนด์ หรือกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปแทบจะเรียกได้ว่าแบบเรียลไทม์ (Real – Time) นั่นเป็นเหมือนสัญญาณที่บ่งบอกว่า “หากตัวคุณก้าวไม่ทันโลก โลกไม่เคยหยุดรอคุณ”       “การหาความรู้ใส่ตัว หรือศึกษาสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม...
2023080516451959810206 เหตุผลที่ว่าทำไมคุณควรเข้าร่วม “สัมมนา” ซักครั้งในชีวิต (เพื่ออนาคตที่ดีกว่า)
202307291632386610296เทรนด์บ้านจัดสรร-ทาวน์โฮม-คอนโด-ปี2567
ไม่ว่าจะยุคไหน สมัยไหน หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า “ลงทุนกับอะไร ก็ไม่มั่นคงเท่ากับ ลงทุนในอสังหาฯ” ทำให้คำนี้ หรือสิ่งนี้ กลายเป็นความเชื่อหรือค่านิยมที่มีกระแสมาอย่างยาวนาน Estate Corner พามาส่องเทรนด์ บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม คอนโด ในปี 2567 ยังคุ้มค่าที่จะลงทุน หรือคุ้มค่าที่จะอยู่อาศัยหรือไม่ อสังหาฯ แบบไหน ที่โดนใจคุณ ? แน่นอนว่าบ้านจัดสรร...